HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ THẾ NÀO?

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN L0ẠI HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU

 • Phân loại hàng hóa để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
 • Phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ Hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa
 • Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa
 • Phân loại hàng hóa theo các Quy tắc phân loại của Công ước HS
 • Phân loại hàng hóa theo Thông tư 14/2015/TT-BTC
 1. Phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan

i/ Khái niệm: Phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan là việc trước khi hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, theo đề nghị của người khai hải quan, cơ quan hải quan xác định tên gọi, mã số của một mặt hàng và ra thông báo để áp dụng có thời hạn tên gọi, mã số của mặt hàng đó.

Tham khảo: Hệ thống văn bản cập nhật

ii/ Hồ sơ:

 • Đơn đề nghị hoặc tài liệu kỹ thuật.
 • Mẫu hàng hóa dự kiến XK, NK

iii/ Thủ tục

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Tổng cục Hải quan
 • 5 ngày có văn bản từ chối: không đủ hồ sơ, điều kiện
 • Thời gian thông báo kết quả phân loại trước: 30– 60 ngày
 • Thông báo phân tích phân loại trước có hiệu lực trong thời hạn 3 năm
 • DN không đồng ý kết quả phân loại trước thì kiến nghị Tổng cục Hải quan
 • trong 60 ngày
 1. Phân tích để phân loại

i/ Khái niệm: Phân tích, phân loại là việc Cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa XK,NK bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục HHXNKVN

Xem thêm: Doanh nghiệp xây dựng

ii/ Hồ sơ:

 • Phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa
 • Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa.
 • Mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích.
 • 2/ Thông báo kết quả:
 • Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại
 • Thời gian: 5 – 20 ngày
 • Thông báo được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cơ quan hải quan và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan
 • Doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân loại hàng hóa của Tổng cục Hải quan thì thực hiện khiếu nại
 • Sử dụng lại kết quả Phân tích phân loại trong 3 năm:
 • Cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất
 1. Giám định để phân loại

i/ Giám định hàng hóa là việc Cơ quan hải quan trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định để phân tích, xác định cấu tạo, thành phần, tính chất lý, hóa, công dụng của hàng hóa để xác định tên hàng, áp mã số hàng hóa

ii/ Trường hợp giám định: áp dụng khi các hàng hóa Trung tâm phân tích phân loại của Tổng cục Hải quan  không thực hiện được

iii/ Cơ quan giám định:

 • Tổ chức kỹ thuật của các Bộ
 • Đơn vị kinh doanh giám định

iv/ Thông báo kết quả:

 • Cơ quan hải quan gửi mẫu trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định
 • Tổng cục Hải quan Thông báo kết quả phân loại hàng hóa
 • Thời hạn: 05-08 ngày từ khi nhận được kết quả giám định
 • Doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân loại của cơ quan Hải quan thì khiếu nại
 • Sử dụng lại kết quả giám định:
 • Cùng tên hàng, xuất xứ, mã số
 • Nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất

Xem thêm hàng hóa xuất khẩu tại: Diễn đàn kế toán