Cung cấp nhu cầu địa phương để người học chọn ngành

Chuyên gia Hàn Quốc trong giờ dạy thực hành nghề Công nghệ ô tô tại trường CĐN Thanh niên dân tộc nội trú Tây nguyên- Ảnh: H. Hưng
Chuyên gia Hàn Quốc trong giờ dạy thực hiện nghề kỹ thuật ôtô tại Trường CĐN Thanh niên dân tộc nội trú Tây Nguyên – Ảnh: H.Hưng

Theo đó, năm 2017 là năm sớm nhất thực hiện tuyển sinh trung cấp, cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp.

Để hỗ trợ cho công việc tuyển sinh, Bộ Lao động – thương binh và xã hội bắt buộc các địa phương phải cung cấp nguồn tin về nhu cầu tuyển dụng cần lao theo từng lĩnh vực, nghề và kỹ thuật giảng giải để định hướng cho người học và xã hội có sự tuyển chọn lĩnh vực, nghề thích hợp.

Riêng các trường CĐ, trung cấp cần tạo sự gắn kết chặt chẽ với các công ty dùng cần lao, tạo điều kiện để học trò, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có việc làm cho và thu nhập ổn định.

Theo bắt buộc của Bộ Lao động – thương binh và xã hội, các trường cũng có bổn phận giới thiệu những tấm gương điển hình về học nghề, lập nghiệp để khuyến khích người học có tuyển chọn lĩnh vực, nghề thích hợp.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên – phó cục trưởng Cục Việc làm cho, Bộ Lao động – thương binh và xã hội, kết quả thăm dò nhu cầu dùng cần lao trong các loại hình công ty của Cục Việc khiến cho thấy nhu cầu cần lao năm 2017 và dự đoán trong 3-5 năm tới sẽ tập hợp cốt yếu ở 1 số lĩnh vực như: công nghiệp chế biến, chế tác, bán sỉ và bán buôn, tôn tạo ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác, hoạt động buôn bán đất đai, tải trục đường sắt, trục đường bộ và tải trục đường ống, vun đắp, nhà cung cấp tạm trú và nhậu nhẹt, hoạt động vui chơi và relax…