Chuyên mục: Ô TÔ -XE MÁY

Hê thống kéo đẩy xe nâng

Hệ thống kéo đẩy dùng cho xe nâng đang được các công ty vận tải lớn trên thế giới sử dụng nhằm để giảm sức lao động con người và chi phí cho công ty. Cấu tạo và chức năng của hệ thống đùn đẩy ( Push pull): Lưỡi kẹp Ship […]