Ngày: Tháng Tám 31, 2017

Tuyển dụng ‘tươi’ tại lễ tốt nghiệp

Đại diện Công ty CP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC rà soát tay nghề SV nghề ngay tại xưởng thực hiện – Ảnh: TRẦN MAI “Tôi sẽ chọn cho mình đội chức phù hợp nhất. Trong buổi sáng nay có rất nhiều đội chức muốn tuyển tôi về […]