Tuyển dụng ‘tươi’ tại lễ tốt nghiệp

Đại diện Công ty CP Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC rà soát tay nghề SV nghề ngay tại xưởng thực hiện – Ảnh: TRẦN MAI “Tôi sẽ chọn cho mình đội chức phù hợp nhất. Trong buổi sáng nay có rất nhiều đội chức muốn tuyển tôi về […]